Welkom

 

Welkom bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie, een kleinschalige en zelfstandige praktijk in de regio Rivierenland voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, hun ouders en andere betrokkenen. MB is gespecialiseerd in hulp aan schoolgaande kinderen en jongeren bij wie het leren niet vanzelf gaat of de ontwikkeling anders verloopt.

Manita Buitenweg

MB is Manita Buitenweg, een betrokken en gedreven orthopedagoog generalist en onderwijskundige met meer dan 20 jaar werkervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg. Bij MB is een klein team van psychologen, orthopedagogen en vaktherapeuten werkzaam om goede zorg in de regio Rivierenland te kunnen leveren. MB werkt oplossingsgericht, denkend in mogelijkheden en kijkend naar de vragen van het kind of de jongere en zijn of haar omgeving.

Basis GGZ 

Als uw zoon of dochter anders leert of anders is dan andere kinderen, kan begeleiding bij MB zinvol zijn. U kunt bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie onder andere terecht voor (vergoede) zorg binnen de Basis GGZ. Het gaat dan om onderzoek en behandeling van lichte psychiatrische problemen. MB verzorgt bijvoorbeeld onderzoek en behandeling bij:

Jeugdhulpbehandeling en Vaktherapie

Ook wanneer er sprake is van problemen in het dagelijks functioneren kan MB mogelijk iets voor uw kind en uw gezin betekenen. Het gaat bij Jeugdhulpbehandeling en Vaktherapie niet om psychiatrische problematiek zoals in de Basis GGZ, maar om bijvoorbeeld om gedragsproblemen, psychosomatische klachten, sociaal-emotionele problemen of communicatieproblemen. Gesprekstechnieken worden vooral binnen de Jeugdhulpbehandeling ingezet. Bij de Vaktherapie gaat het om een ervaringsgerichte werkwijze waarbij de nadruk ligt op doen en ervaren. Bij MB bieden wij zowel dramatherapie als beeldende therapie aan. 

Vergoede Dyslexiezorg

Wij verzorgen ook onderzoek van en behandeling bij ernstige lees- en spellingsproblemen. MB Kinder- en Jeugdpsychologie is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). U kunt dus rekenen op een hoge kwaliteit van dyslexiezorg. De aanmelding voor een vergoed traject verloopt via school. Voor een particulier onderzoek naar dyslexie kunt u direct contact opnemen met de praktijk. 

Voor de dienstverlening van MB Kinder- en Jeugdpsychologie kunt u terecht in DodewaardGeldermalsen, Tiel of Zaltbommel. 

In de regio Rivierenland heeft MB met de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel een contract voor vergoede psychologische zorg en dyslexiezorg afgesloten.

In de regio Centraal Gelderland heeft MB met de gemeente Overbetuwe een contract voor vergoede psychologische zorg en dyslexiezorg afgesloten.

 

Maak je website met Websitemachine.nl