AD(H)D

 

Elk kind heeft wel eens last van concentratieproblemen, hyperactiviteit of impulsiviteit. Bij AD(H)D gaat het om gedrag dat vaker en in ernstigere mate voorkomt dan normaal en gedrag de ontwikkeling van het kind belemmert.

Signalen AD(H)D

Tussen kinderen met AD(H)D bestaan grote verschillen. Kinderen met AD(H)D zijn niet altijd druk, impulsief of ongeconcentreerd. En ook niet in dezelfde mate. Bij kinderen met ADD is de hyperactiviteit minder zichtbaar. Signalen van AD(H)D zijn:

Het hoeft geen AD(H)D te zijn

Als er een vermoeden van AD(H)D is, gaat MB eerst na of het gedrag misschien uit iets anders voorkomt. Druk, impulsief en ongeconcentreerd gedrag komt ook voor bij kinderen met andere stoornissen of bij kinderen met zwakke executieve functies. In een gesprek komen zaken als de gezondheid, de thuissituatie, de geschiedenis van uw familie en de ontwikkeling van uw kind aan de orde. Bij uw kind worden testen met betrekking tot aandacht, concentratie en executieve functies afgenomen. Ook wordt er informatie bij de school van uw kind ingewonnen om een zo goed mogelijke beeld van uw kind te vormen. Soms volgt dan de diagnose AD(H)D.

Behandeling bij kenmerken van AD(H)D

Of er nu wel of geen diagnose gesteld is, kinderen die problemen ervaren met hun aandacht en concentratie, hyperactief zijn of juist impulsief zijn, kunnen baat hebben bij goede begeleiding. Te denken valt aan psycho-educatie voor ouders en leerkrachten en gedragstherapie voor het kind. Daarnaast zijn er interventies mogelijk om de executieve functies te versterken. Een voorbeeld is het spelen van speciale games om het werkgeheugen te verbeteren. Bij kinderen met de diagnose AD(H)D die voor een behandeling met medicatie kiezen, werkt MB samen met de huisarts, kinderarts of een kinderpsychiater.

 

Maak je website met Websitemachine.nl