Aannamebeleid

Het is belangrijk dat de hulpvraag past bij het behandelaanbod van MB Kinder- en Jeugdpsychologie. Wij willen namelijk passende en goede zorg bieden. Binnen de vergoede zorg van de Jeugdwet werken wij binnen de Basis GGZ en de vergoede dyslexiezorg (EED). Er zijn vanuit de gemeenten toelatingscriteria om voor deze zorg in aanmerking te komen. 

Basis GGZ

Binnen de Basis GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychiatrische problemen of stabiele chronische problematiek. Uitgangspunt voor de behandeling vormt de hulpvraag van het kind en zijn systeem. De hulpverlening is altijd ambulant en is in principe kortdurend van aard. 

Als er aanwijzingen zijn die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing, suïcide, (huiselijk) geweld of automutilatie, mogen wij uw kind niet in zorg nemen. 

EED-zorg

Binnen de vergoede dyslexiezorg gaat het om het vaststellen of er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). Behandeling van EED moet ertoe leiden dat een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen wordt bereikt, passend bij leeftijd en schoolniveau.

Er mag geen sprake zijn van stoornissen of co-morbide verschijnselen omdat die (veelal) een succesvolle behandeling in de weg staat.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl