Aannamebeleid

Het is belangrijk dat de hulpvraag past bij het behandelaanbod van MB Kinder- en Jeugdpsychologie. Wij willen namelijk passende en goede zorg bieden. Binnen de vergoede zorg van de Jeugdwet werken wij binnen de Basis GGZ en de vergoede dyslexiezorg (ED). Er zijn vanuit de gemeenten toelatingscriteria om voor deze zorg in aanmerking te komen. 

Basis GGZ

Binnen de Basis GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychiatrische problemen of stabiele chronische problematiek. Uitgangspunt voor de behandeling vormt de hulpvraag van het kind en zijn systeem. De hulpverlening is altijd ambulant en is in principe kortdurend van aard. 

Als er aanwijzingen zijn die duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing, suïcide, (huiselijk) geweld of automutilatie, mogen wij uw kind niet in zorg nemen. 

ED-zorg

Binnen de vergoede dyslexiezorg gaat het om het vaststellen of er sprake is van ernstige dyslexie (ED). Behandeling van ED moet ertoe leiden dat een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen en spellen wordt bereikt, passend bij leeftijd en schoolniveau.

In de doorverwijzing is met ingang van 1 januari 2022 de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis geen reden meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. MB Kinder- en Jeugdpsychologie gaat bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de problematiek, de meest effectieve aanpak is. Het is aan MB Kinder- en Jeugdpsychologie om te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie kan worden afgegeven of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. 

Maak je website met Websitemachine.nl