Dyscalculie


Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken- en wiskundekennis. Als u een vermoeden heeft dat uw kind dyscalculie zou kunnen hebben, kunt u bij MB terecht voor een screening of uitgebreid onderzoek. 

Tijdige diagnose

Kinderen met dyscalculie lukt het niet om basale rekenvaardigheden goed te automatiseren. Daarnaast hebben zij moeite met het toepassen van hun rekenkennis. Wanneer dyscalculie niet tijdig herkend wordt, kan er een verkeerd beeld ontstaan van de capaciteiten van de leerling en de achtergrond van de rekenproblemen. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan, wat kan resulteren in een negatief zelfbeeld of faalangst. 

OnderzoekMB Kinder- en Jeugdpsychologie | Onderzoek en behandeling bij ernstige rekenproblemen en dyscalculie in Zaltbommel en Opijnen

Bij een vermoeden van dyscalculie kan MB een volledig onderzoek voor u verzorgen. Ook is het mogelijk om eerst een screening te doen om te kijken of uw kind in de risicogroep valt. Een volledig onderzoek bestaat uit een intake, analyse van het schooldossier, een automatiseringstoets, een rekenonderzoek en een intelligentieonderzoek. Daarnaast wordt er gekeken naar aandacht, geheugen, motivatie, faalangst en leesproblemen. MB beschikt over de meest recente onderzoeksmaterialen.

Behandeling

MB Kinder- en Jeugdpsychologie biedt geen behandeling aan op het gebied van de rekenvaardigheid. Daarvoor raden wij u aan om contact op te nemen met een remedial teacher. Wel geven wij voorlichting over en adviezen bij dyscalculie en kunnen wij behandeling inzetten als er sprake is van rekenangst of een negatief zelfbeeld met betrekking tot het rekenen. 

Kwaliteit 

Manita Buitenweg is onderwijskundige en orthopedagoog generalist, maar ook voormalig wiskundedocent. Deze unieke combinatie van vakgebieden komt bij onderzoek en behandeling van ernstige rekenproblemen en dyscalculie bijzonder goed van pas. MB heeft zich gespecialiseerd in de leerstoornis dyscalculie. MB is opgenomen in het register van behandelaars van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie. Zo weet u zeker dat er hoogwaardige zorg geboden wordt. 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl