Dyslexie

 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Als u een vermoeden heeft dat uw kind dyslectisch is, kunt u bij MB terecht voor onderzoek en behandeling. MB is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), dé brancheorganisatie voor dyslexiezorgverleners. Met deze aansluiting bent u verzekerd van hoge kwaliteit van dyslexiezorg.

Tijdige diagnose dyslexieMB Kinder- en Jeugdpsychologie | Onderzoek en behandeling bij ernstige leesproblemen en dyslexie in Zaltbommel en Opijnen

Bij alle schoolvakken staat de lees- en spellingsvaardigheid van uw kind centraal. Als uw kind moeite heeft met lezen en/of spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. De diagnose geeft uw kind de kans om gebruik te maken van extra begeleiding en faciliteiten. Vaak wordt dyslexie op de basisschool onderkend, maar regelmatig ook pas op de middelbare school of later. 

Vergoede Zorg

Kinderen in de basisschoolleeftijd met een vermoeden van ernstige  dyslexie (ED) komen in aanmerking voor vergoede zorg. Slechts een kleine groep van kinderen met dyslexie voldoet aan de criteria voor ED. De aanmelding bij vergoede dyslexiezorg verloopt via school en het samenwerkingsverband. U kunt dan MB als gewenste aanbieder aangeven. 

Tijdens het intakegesprek brengt MB de ontwikkeling en de lees- en spellingsproblemen van uw kind in kaart. Op basis van dit gesprek en de beoordeling van het leerlingdossier wordt besloten of er verder kan worden gegaan met eenvergoed onderzoek. Indien uit het vergoede onderzoek blijkt dat er sprake is van ED, wordt ook de behandeling vergoed.

Particuliere Zorg

Indien er geen vermoeden van ernstige dyslexie (ED) is, of uw kind heeft de basisschoolperiode al afgesloten, worden de kosten voor onderzoek en behandeling niet door uw gemeente vergoed. U kunt dan bij MB terecht voor een particulier traject. Vaak wordt dan gestart met een screening om te kijken of een volledig onderzoek naar dyslexie zinvol is.

Behandeling

Bij de behandeling van de leerstoornis dyslexie maakt MB gebruik van een  webbased dyslexie behandelprogramma (Letterlicht) dat gebaseerd is op recent wetenschappelijk onderzoek. Het voordeel is dat uw kind thuis ook kan oefenen en dat de behandelaar de vorderingen nauwlettend in de gaten kan houden. De behandeling kan op de praktijk of op school verzorgd worden. MB verzorgt ook psycho-educatie en advies bij de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen. 

Maak je website met Websitemachine.nl