Executieve Functies


Executieve functies zijn de functies in het brein die het mogelijk maken dat kinderen rationele beslissingen nemen, impulsen beheersen en kunnen focussen op wat belangrijk is. Deze functies zijn aansturend en controlerend voor het hele doen en laten van een kind. Ze beïnvloeden het gedrag en het leren.   

Verschillende executieve functies 

Executieve functies en schoolsucces

Executieve functies bepalen in hoge mate het schoolsucces van een kind. Misschien zelfs wel meer dan intelligentie. Dat komt omdat executieve functies helpen met het vertonen van doelgericht gedrag. Iemand kan wel heel intelligent zijn, maar als hij of zij afgeleid wordt door elke prikkel, dan wordt het leren toch wel lastig.

Zwakke executieve functies

Zwakke executieve functies komen voor bij kinderen met ADHD, autisme en leerstoornissen. Maar zwakke executieve functies komen ook vaak voor bij kinderen zonder een stoornis. Kinderen met rekenproblemen hebben bijvoorbeeld vaak werkgeheugenproblemen. De executieve functies zijn bij kinderen en jeugdigen nog volop in ontwikkeling en kunnen door goede begeleiding bijgestuurd worden.

Onderzoek en behandeling

MB Kinder- en Jeugdpsychologie kan door middel van psychologisch onderzoek de sterktes en zwaktes van het executief functioneren van uw kind in kaart brengen. U krijgt dan advies over het versterken van de executieve functies in de thuissituatie en op school. Indien nodig gaan wij ook met uw kind aan de slag. Hiervoor zet MB verschillende spellen, computergames en technieken uit de gedragstherapie in.

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl