Gedragsproblemen

 

In de peuter-kleuterperiode of de puberteit is opstandig en agressief gedrag bij kinderen en jeugdigen een vrij normaal verschijnsel. Soms gaat het om ernstig negatieve gedragingen die vaker en sterker dan gemiddeld voorkomen, niet worden veroorzaakt door de omstandigheden en al langere tijd aanwezig zijn. Er kan dan sprake zijn van een gedragsprobleem of een gedragsstoornis.

Kenmerken gedragsproblemen

Behandeling gedragsproblemen

Bij de behandeling van gedragsproblemen worden zowel de ouders als het kind betrokken. Ouders worden geholpen manieren te vinden om in de opvoeding en begeleiding weer een positieve toon te vinden. Dit gebeurt door middel van psycho-educatie en oudertraining. Het kind wordt via cognitieve gedragstherapie getraind hoe hij of zij zich in bepaalde situaties moet gedragen. Het is ook mogelijk om ouder-kind sessies te plannen om de onderlinge interactie te verbeteren. Belangrijk is om de behandeling zo vroeg mogelijk in het leven van het kind plaats te laten vinden. Wacht dus niet te lang met het zoeken naar hulp als uw kind gedragsproblemen laat zien. MB Kinder- en Jeugdpsychologie helpt u graag.

Gedragsstoornissen

Soms is er sprake van een gedragsstoornis. Gedragsstoornissen worden onderscheiden in oppositioneel opstandige gedragsstoornissen (ODD) en antisociale gedragsstoornissen (CD). Kinderen en jeugdigen met ODD en CD hebben vaak problemen met de emotionele zelfregulatie, zijn snel gefrustreerd en weinig flexibel in het omschakelen naar een andere houding ten opzichte van een situatie. Kinderen met gedragsstoornissen hebben vaak zwakke executieve functies. Heeft u een vermoeden van een gedragsstoornis bij uw kind, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl