Hoogbegaafdheid


Hoogbegaafde kinderen kenmerken zich door een hoge intelligentie, een groot doorzettingsvermogen om een taak te volbrengen en grote creativiteit bij het oplossen van problemen. Ons onderwijs is vaak afgestemd op de gemiddelde en wat zwakkere kinderen. Hierdoor kan een hoogbegaafd kind snel gedemotiveerd raken en gedragproblemen vertonen.

Als u denkt dat uw kind hoogbegaafd zou kunnen zijn, is het verstandig om een onderzoek uit te laten voeren. Hoogbegaafden hebben namelijk andere behoeften dan niet-hoogbegaafden. Het onderzoek van MB Kinder- en Jeugdpsychologie geeft u concrete adviezen voor de begeleiding van uw (hoog) begaafde kind.

OnderzoekMB Kinder- en Jeugdpsychologie | Onderzoek en begeleiding bij hoogbegaafdheid in Zaltbommel en Opijnen

Bij onderzoek naar hoogbegaafdheid bekijkt MB uw kind vanuit verschillende invalshoeken om zo een compleet mogelijk beeld van uw kind te vormen. Het onderzoek bestaat in het algemeen uit een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsvragenlijst, een vragenlijst naar motivatie, een aandachts- en concentratietest en onderzoek naar de executieve functies en creativiteit.

Wanneer onderzoek?

MB raadt u een onderzoek naar hoogbegaafdheid aan als:

Begeleiding

Zowel ouders als hoogbegaafde kinderen kunnen voor begeleiding bij MB terecht. Ouders adviseren wij graag over thema's als versnellen, fulltime onderwijs aan hoogbegaafden en opvoeding. Met kinderen gaat MB aan de slag met thema's als anders leren, faalangst en pesten. Ook psycho-educatie is mogelijk. We gaan dan actief op zoek naar wat hoogbegaafdheid is en wat het voor jou als kind betekent.

Maak je website met Websitemachine.nl