Intelligentie

 

MB neemt bij haar psychologisch onderzoek naar leer- en gedragsproblemen vaak een intelligentieonderzoek af. Het is echter ook mogelijk om alleen een intelligentieonderzoek af te laten nemen. Wij maken dan gebruik van goed genormeerde testen zoals de WISC-V-NL, RAKIT-2 of de IDS-2. De keuze is afhankelijk van het doel en de leeftijd van uw kind. MB informeert u daar graag over. 

Wanneer een intelligentieonderzoek?

Aanbod

MB heeft de beschikking over een breed aanbod van testmaterialen om een beeld van de algemene intelligentie te vormen. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen al bij MB terecht. Wij kunnen de volgende testen bij uw kind afnemen:

Soms komt het voor dat kinderen de Nederlandse taal niet beheersen of een probleem hebben in de verbale communicatie. Wij zetten dan een non-verbale intelligentietest in. Wij hebben de beschikking over: 

 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl