Klachten

 

Tevredenheid

MB Kinder- en Jeugdpsychologie scoort hoog in onderzoeken naar de klanttevredenheid. Na afloop van een onderzoekstraject en/of behandeltraject worden ouder(s) of verzorger(s) gevraagd de dienstverlening te beoordelen. Hierdoor kunnen wij onze zorg voortdurend blijven verbeteren. Toch kan er altijd iets misgaan. 

Interne klacht

Als er iets misgaat tijdens het onderzoek en/of de behandeling of als u niet tevreden bent, dan gaan wij graag in gesprek met u en op zoek naar een oplossing. Vaak kan een gesprek met de (regie)behandelaar of de praktijkhouder al een oplossing bieden. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Externe Klacht

MB Kinder- en Jeugdpsychologie heeft de externe klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden om deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op. Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

De behandelaren van MB Kinder- en Jeugdpsychologie zijn verder gebonden aan de beroepscode van de beroepsverenigingen NVO/NIP/Register vaktherapie en/of het kwaliteitsregister SKJ. Meer informatie over de beroepscode treft u aan op de websites van de SKJHet register vaktherapie, het NIP  en de NVO. Op de praktijk kunnen wij u informeren waar uw behandelaar geregisterd staat. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging of het kwaliteitsregister. De klacht moet dan wel gaan over het individuele handelen van een behandelaar.

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een externe klacht? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij Klachtenportaal Zorg of Zorgbelang Nederland.  

Maak je website met Websitemachine.nl