Klachten

 

tevredenheid

MB Kinder- en Jeugdpsychologie scoort hoog in onderzoeken naar de klanttevredenheid. Na afloop van een onderzoekstraject en/of behandeltraject worden ouder(s) of verzorger(s) gevraagd de dienstverlening te beoordelen. Hierdoor kunnen wij onze zorg voortdurend blijven verbeteren. Toch kan er altijd iets misgaan. 

Interne klacht

Als er iets misgaat tijdens het onderzoek en/of de behandeling of als u niet tevreden bent, ga dan eerst in gesprek met de behandelaar van uw kind. Vaak kan een gesprek al een oplossing bieden. Als u er samen niet uitkomt, zal de praktijkhouder vervolgens samen met u tot een oplossing proberen te komen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, kunt u gebruik maken van onze externe klachtenregeling.

externe Klacht

MB Kinder- en Jeugdpsychologie heeft de externe klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg. U kunt uw onvrede of uw klacht melden bij Klachtenportaal Zorg. U krijgt het aanbod om de procedure te starten met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U mag de klacht ook rechtstreeks overdragen aan de klachtencommissie Jeugd KPZ voor een uitspraak over de mate van gegrondheid van de klacht, eventueel aangevuld met een advies. Klachtenportaal Zorg is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 0228-322 205. E-mailen kan natuurlijk ook. Het adres is info@klachtenportaalzorg.nl. Als er vragen zijn over de externe klachtenregeling, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

De behandelaren van MB Kinder- en Jeugdpsychologie zijn gebonden aan de beroepscode van de beroepsverenigingen NVO/NIP en/of het kwaliteitsregister SKJ. Meer informatie over de beroepscode treft u aan op de websites van de SKJ,  het NIP of de NVO. Op de praktijk kunnen wij u informeren waar uw behandelaar geregisterd staat. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging of het kwaliteitsregister. De klacht moet dan wel gaan over het individuele handelen van een behandelaar.

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een externe klacht? Dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij Klachtenportaal Zorg of Zorgbelang Nederland.  

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl