Missie en Visie

MB Kinder- en Jeugdpsychologie is voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg voor haar cliënten te verbeteren. Daarvoor maken wij onder andere gebruik van klantentevredenheidsonderzoeken en  analyseren wij onze processen systematisch. Jaarlijks vindt er een audit plaats of ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In ons handelen zijn onze missie en visie richtinggevend.  

Missie

MB Kinder- en Jeugdpsychologie biedt kwalitatief goede en persoonlijke zorg in Rivierenland dicht bij huis.

Visie

Wij nemen de hulpvraag van de cliënt en de naastbetrokkenen serieus en komen in onderling overleg tot een passend behandelaanbod dicht bij huis.

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl