Missie en Visie

MB Kinder- en Jeugdpsychologie is voortdurend bezig om de kwaliteit van zorg voor haar cliënten te verbeteren. Daarvoor maken wij onder andere gebruik van klantentevredenheidsonderzoeken en  analyseren wij onze processen systematisch. Hierbij is onze missie en visie richtinggevend.  

Missie

MB Kinder- en Jeugdpsychologie biedt kwalitatief goede en persoonlijke zorg in Rivierenland dicht bij huis.

Visie

Wij nemen de hulpvraag van de cliënt en de naastbetrokkenen serieus en komen in onderling overleg tot een passend behandelaanbod dicht bij huis.

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl