NLD

 

NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. NLD is geen psychiatrische stoornis en is daarom niet opgenomen in de DSM.

Andere informatieverwerking

Bij kinderen met NLD wordt de informatie via horen beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomen. Dit wordt veroorzaakt door een disbalans in de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Bij kinderen met NLD is er altijd sprake van een zogenaamde disharmonisch intelligentieprofiel.

Gevolgen

Kinderen met NLD hebben moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Het leren op school kan daarom moeizaam verlopen. De problemen nemen toe naarmate het kind ouder wordt. Kinderen met NLD kunnen moeite hebben met :

Herkenning

NLD wordt binnen het onderwijs niet snel herkend omdat een kind met NLD over sterke verbale vaardigheden beschikt en daarmee zijn of haar omgeving op het verkeerde been zet omtrent de capaciteiten. Een kind met NLD wordt vaak veel te hoog ingeschat en daardoor vaak overvraagd. Dit kan leiden tot driftbuien, extreme koppigheid en angsten.

Onderzoek

Tijdig onderzoek naar de informatieverwerking van uw kind kan veel onbegrip en frustraties voorkomen. Een onderzoek naar NLD is een uitgebreid onderzoek en bestaat uit dossieronderzoek, vragenlijstonderzoek, intelligentieonderzoek en neuropsychologisch onderzoek.

Behandeling

Een belangrijke pijler binnen de behandeling is goede voorlichting aan ouders en leerkrachten. Hierbij gaat het om het krijgen van inzicht in de sterke en zwakke kanten van uw kind en het aannemen van een realistische houding. Met uw kind zelf gaan we aan de slag met het versterken van de samenwerking van beide hersenhelften en het op een speelse manier inzicht geven in de eigen sterktes en zwaktes. Ook bieden we verschillende effectieve leerstrategieën aan.

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl