Onderpresteren


Onderpresteren is te omschrijven als een discrepantie tussen de schoolprestaties van een kind en de prestaties die je op grond van zijn of haar capaciteiten mag verwachten. Onderpresteerders worden vaak niet op school herkend, zeker niet als de schoolresultaten van een kind op of boven het gemiddelde niveau van de klas liggen. Een onderpresteerder is kundig in het verbergen van zijn of haar capaciteiten. Onderpresteerders hebben vaak een excuus voor tegenvallende schoolresultaten en vertonen heel druk of juist heel onopvallend gedrag. Onderpresteren kan leiden tot verkeerde schoolkeuzes met alle gevolgen van dien.

Onderzoek naar onderpresteren

Als u het vermoeden heeft dat uw kind onder zijn of haar kunnen presteert is een onderzoek naar onderpresteren heel verstandig. MB neemt in haar onderzoek naar onderpresteren altijd een intelligentieonderzoek af. Daarnaast analyseren wij de schoolresultaten over een langere periode en nemen wij een persoonlijkheidsvragenlijst, een motivatievragenlijst en een vragenlijst over de executieve functies bij uw kind af. Ook kijken wij of uw kind last heeft van negatieve faalangst. Als uit de intake nog andere mogelijke verklaringen voor het onderpresteren van uw kind naar voren komen, nemen wij deze altijd in ons onderzoek mee.

Begeleiding

Uit het onderzoek naar onderpresteren komen handvatten voor de begeleiding van uw kind naar voren. Ook voor de leerkracht worden er tips en adviezen in de rapportage opgenomen. Soms zijn een aantal individuele kindgesprekken of oudergesprekken nodig om een verandering in gang te zetten. Ook voor deze individuele begeleiding kunt u bij MB terecht.  

Maak je website met Websitemachine.nl