Ontwikkeling

 

Is uw kind heel moeilijk te corrigeren in zijn of haar gedrag? Of is uw kind extreem angstig, druk of teruggetrokken? Misschien heeft uw kind slaapproblemen, komt de spraak of motoriek niet goed op gang of vallen er andere dingen op in de ontwikkeling. Er kan dan sprake zijn van een ontwikkelingsprobleem.  

Ontwikkelingsproblemen

U kunt bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie terecht voor de volgende ontwikkelingsproblemen:

Handelingsgerichte diagnostiek

Kinderen die problemen ervaren in de ontwikkeling kunnen baat hebben bij deskundige begeleiding. MB gaat in haar diagnostiek in eerste instantie handelingsgericht te werk. Het doel is om vraaggestuurd en resultaatgericht te werken. Het onderzoek is gericht op wat het kind nodig heeft en wat dit betekent voor zijn of haar omgeving. Het resultaat is een bruikbaar en concreet advies voor de begeleiding met aanknopingspunten voor in de thuissituatie.

Behandeling

MB Kinder- en Jeugdpsychologie | Onderzoek en behandeling bij ontwikkelingsproblemenVanuit de diagnostiek komen handvatten voor de behandeling naar voren. Diagnosticeren is echter een continu proces dat ook tijdens de behandeling kan doorgaan. Het is niet altijd nodig om precies te weten wat er aan de hand is om goed te kunnen begeleiden. De vraag of een kind een stoornis wel of niet heeft, doet er voor de behandeling vaak niet toe. De behandeling is namelijk vaak hetzelfde. MB maakt bij haar behandelingen gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de oplossingsgerichte therapie. Bij trauma-gerelateerde klachten kan EMDR ingezet worden.

Maak je website met Websitemachine.nl