Praktijk

 

Anders leren en/of anders zijn

U kunt bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie terecht als u of uw kind vragen heeft over het leren op school of de persoonlijke ontwikkeling. Zeker als u het gevoel heeft dat uw zoon of dochter anders leert of anders is dan andere kinderen kan de begeleiding van MB zinvol zijn. Maar ook voor vragen rondom de opvoeding of keuzes binnen het onderwijs zijn u en uw kind van harte welkom.

Particuliere zorg

U kunt bij MB zonder verwijsbrief terecht voor particuliere, specialistische zorg op het gebied van leerproblemen, gedragsproblemen, onderwijsvraagstukken en opvoedingsvragen. MB gaat handelingsgericht te werk als het kan en diagnosegericht als het moet. De dienstverlening van MB onderscheidt zich door kwaliteit en klantgerichtheid tegen een eerlijke tariefstelling.

Vergoede Zorg

De Generalistische Basis GGZ en de vergoede dyslexiezorg (EED) vallen voor kinderen tot 18 jaar onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Voor vergoede zorg heeft u altijd een verwijzing van de huisarts, de jeugdarts, de medisch specialist of het sociaal wijkteam nodig. MB heeft contracten met gemeenten in de Bommelerwaard, Rivierenland en Lekstroom afgesloten. Kinderen die niet in deze regio's wonen, kunnen door middel van een PGB in aanmerking komen voor vergoede zorg van MB. 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl