Tarieven

 

MB Kinder- en Jeugdpsychologie biedt zowel vergoede zorg als particuliere zorg aan. Indien u in aanmerking komt voor vergoede zorg, wordt de factuur direct bij uw gemeente ingediend. Voor de particuliere zorg staan de tarieven hieronder vermeld. 

Psychologisch onderzoek 

 
Intelligentieonderzoek: WPPSI, WISC, WAIS, WNV, IDS en SON        € 560,00
Screening dyslexie of dyscalculie € 240,00
Psychologisch onderzoek 1 dagdeel € 640,00
Psychologisch onderzoek 2 dagdelen                                   € 1120,00
Psychologisch onderzoek 3 dagdelen € 1600,00
 
MB werkt met een all-in tarief. In dit tarief zijn het intakegesprek, de voorbereiding en de afname van het onderzoek, het analyseren van de testresultaten, het opstellen van de rapportage en het adviesgesprek inbegrepen. De dienstverlening van MB is vrij van BTW.
 
Een onderzoek naar leer- of gedragsproblemen bestrijkt in het algemeen 2 dagdelen. Als er sprake is van een combinatie van meerdere leer- en/of gedragsproblemen, dan zijn er drie dagdelen nodig om het onderzoek af te ronden.

 

Behandeling   

 
Kortdurende behandeling per sessie                                           € 90,00 
Strippenkaart voor 5 behandelsessies                                  € 427,50
Strippenkaart voor 10 behandelsessies € 810,00
 
Een behandelsessie bestaat uit 60 minuten waarvan ongeveer 45 minuten face tot face contact en ongeveer 15 minuten voorbereiding en verslaglegging.
 

Overige tarieven 

  
Uurtarief                                                                                      € 90,00 
 
Het uurtarief is van toepassing bij oudergesprekken, observaties en overige werkzaamheden.
 
Binnen de regio (Bommelerwaard, Lekstroom en Rivierenland) wordt de reistijd bij observaties en gesprekken op school of thuis niet doorberekend. Buiten de regio geldt dat de reistijd wordt doorberekend op basis van het uurtarief.
 
Telefonisch of e-mailcontact wordt niet in rekening gebracht als het gaat om een kort overleg of het maken van een afspraak. Wanneer het om behandelcontact gaat, wordt het uurtarief in rekening gebracht.

 

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl