Team

 

 

Mijn naam is Manita Buitenweg. Ik ben praktijkhouder en regiebehandelaar van MB Kinder- en Jeugdpsychologie. Ik ben opgeleid tot Orthopedagoog Generalist en werkzaam op alle locaties. Vaak zult u tijdens een intakegesprek kennis met mij maken. Naast de dagelijkse aansturing van de praktijk verzorg ik cognitieve gedragstherapie en EMDR. Mijn deskundigheid bevindt zich vooral op het snijvlak van onderwijs en zorg. Ik word ondersteund door een enthousiast team van orthopedagogen en psychologen. 

Ik ben werkzaam van maandag tot en met vrijdag en bereikbaar via het praktijknummer 0418 700 509 of het algemene e-mailadres info@mbpsychologie.nl.

 

 

Ik ben Madelein Karakoç-Vrieling, werkzaam op de locaties Dodewaard en Geldermalsen. Na mijn universitaire opleiding orthopedagogiek heb ik het post master traject tot Orthopedagoog Generalist afgerond. Ik sta geregistreerd in het BIG-register onder nummer 19929307331. Ik verzorg zowel diagnostiek als behandeling bij leer- en  gedragsproblemen en ik begeleid medewerkers bij hun werkzaamheden. In mijn behandelingen gebruik ik elementen uit de oplossingsgerichte therapie, ACT en cognitieve gedragstherapie. Ook verzorg ik dyslexiebehandelingen en ben ik verantwoordelijk voor de dyslexiezorg binnen de praktijk.

Ik ben werkzaam van maandag tot en met donderdag en direct bereikbaar op nummer 06 4806 4807 of via mijn e-mailadres madelein@mbpsychologie.nl.

 

 

Mijn naam is Marieke Bardoel en ik ben werkzaam als orthopedagoog op de verschillende locaties van MB. Ik ben op scholen te vinden voor het verzorgen van dyslexie-behandelingen en ik houd mij bezig met diagnostiek en behandeling van leer- en gedragsproblemen. Tijdens mijn opleiding tot orthopedagoog heb ik ook mijn propedeuse van de Academische Pabo behaald. Die opgedane kennis zet ik ook in bij mijn onderzoeken en behandelingen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen bij mij en dat wij samen vanuit een veilige basis toe kunnen werken naar de gestelde doelen.

Ik ben werkzaam op maandag tot en met donderdag en bereikbaar op 06 3445 7720 of via mijn e-mailadres marieke@mbpsychologie.nl.    

 

 

Mijn naam is Mariska van de Brug en ik ben werkzaam als orthopedagoog op de locaties Geldermalsen en Zaltbommel. Ik ben ook veel op scholen te vinden voor het verzorgen van dyslexiebehandelingen. Graag lever ik een bijdrage aan het vergroten van de leesmotivatie en het versterken van de lees- en spellingsvaardigheden. Daarnaast houd ik mij bezig met het verzorgen van onderzoeken bij leer- en gedragsproblemen. In mijn werk vind ik oprechte aandacht, geduld en een prettige samenwerking met kind, ouders en school belangrijk, om zo de gestelde doelen te kunnen behalen. 

Ik ben werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag en bereikbaar op 06-42189600 of via mijn e-mailadres mariska@mbpsychologie.nl.

 

 

Mijn naam is Wytske Houwer en ik ben werkzaam als vaktherapeut beeldend in Geldermalsen, locatie Ons Huis. Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Uw kind gaat bij mij aan de slag door te werken met verschillende beeldende materialen en werkvormen. Hierdoor kan zichtbaar gemaakt worden wat er van binnen speelt. Ik vind het belangrijk dat uw kind bij mij zichzelf kan zijn, daarom stem ik mijn therapieën af op zijn of haar persoonlijke situatie. Samen gaan we aan de slag met de hulpvraag, kijken we welke mogelijkheden er zijn en hoe beeldende vaktherapie daarop aan kan sluiten.

Ik ben werkzaam op maandag en donderdag en bereikbaar op 06 1869 4371 of via mijn e-mailadres wytske@mbpsychologie.nl.  

 

 

Mijn naam is Sandra van Ingen. Ik ben als praktijkassistente werkzaam op de locatie Geldermalsen. Als u in de ochtenden naar de praktijk belt, dan is de kans groot dat u mij aan de telefoon krijgt. Ik verzorg de aanmeldingen voor alle locaties en beheer de agenda's van de behandelaren. Daarnaast verzorg ik de administratie van de praktijk. Ik vind het belangrijk dat alles op de praktijk soepel verloopt. Voor het aanmelden en het maken of verzetten van afspraken, kunt u het best in de ochtend contact opnemen. Ik heb dan rustig de tijd om u te woord te staan. 

Ik ben werkzaam van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en bereikbaar op het algemene praktijknummer 0418 700 509 of via mijn e-mailadres sandra@mbpsychologie.nl.

 

 

Mijn naam is Kirsten Koster – van Iersel en ik ben werkzaam als orthopedagoog op de locaties Zaltbommel en Geldermalsen. Ik houd mij bezig met het verrichten van onderzoek bij kinderen met leer- en gedragsproblemen en het verzorgen van behandelingen, waaronder dyslexie. Het is voor mij een uitdaging om aan de hand van verschillende unieke puzzelstukjes op zoek te gaan naar antwoorden op de hulpvragen. Ik houd in mijn werk rekening met de kwaliteiten en de mogelijkheden van ieder kind. Ik vind het mooi om kinderen te zien groeien en hun net dat zetje te kunnen geven waardoor zij in de toekomst sterker in hun schoenen staan.

Ik ben werkzaam van maandag tot en met donderdag en direct bereikbaar op mijn nummer 06 4806 4805 of via mijn e-mailadres kirsten@mbpsychologie.nl.

 

 

Mijn naam is Elise de Reus en ik werk voornamelijk op de locaties Geldermalsen en Zaltbommel. Ik ben opgeleid tot orthopedagoog en ik beschik over ruime werkervaring binnen de dyslexiezorg en de Basis GGZ. Ik verricht onderzoek bij kinderen met bij leer- en gedragsproblemen. Daarnaast verzorg ik verschillende behandelingen, waarbij ik vaak gebruik maak van elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Ik vind het een uitdaging om samen met het kind of de jongere en zijn of haar systeem te werken aan de gestelde doelen. 

Ik ben werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag en direct bereikbaar op mijn nummer 06 4322 5447 of via mijn e-mailadres elise@mbpsychologie.nll.

 

 

 

Ik ben Marente Staal – Beukers. Ik ben als psycholoog werkzaam op de locaties Geldermalsen en Tiel. Daarnaast ben ik regelmatig op scholen te vinden voor dyslexiebehandelingen. In de dyslexie-behandelingen vind ik het belangrijk dat kinderen op een speelse, leuke en luchtige manier actief bezig  zijn met technisch lezen en spellen. Naast dyslexiebehande- lingen houd ik mij ook bezig met diagnostiek en behandeling binnen de Basis GGZ. In mijn behandelingen gebruik ik elementen van de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie en vind ik het belangrijk om de samenwerking met ouders en eventueel school te zoeken.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en ben bereikbaar op 06-3408 4096 of via mijn e-mailadres marente@mbpsychologie.nl 

 

 

Mijn naam is Britta Suykerbuyk en ik ben werkzaam als orthopedagoog op verschillende locaties. In 2020 ben ik gestart met de opleiding tot systeemtherapeut. Ik heb ruime ervaring met vergoede dyslexiezorg. Nu richt ik mij zowel op leren als gedrag. In mijn behandelingen zet ik cognitieve gedragstherapie, ACT  en oplossingsgerichte therapie in. Daarnaast werk ik regelmatig met het jonge kind, waarbij spel een grote rol speelt. Ik vind het belangrijk dat de behandeling samen met ouders tot stand komt en dat er stapsgewijs gewerkt wordt aan het behalen van de doelen.

Ik ben werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag en bereikbaar op 06 4806 4801 of via mijn e-mailadres britta@mbpsychologie.nl.

 

 

Mijn naam is Bente Verspiek en ik ben werkzaam als vaktherapeut drama in Geldermalsen, locatie Ons huis. Eerder ben ik werkzaam geweest binnen de specialistische GGZ en heb daar ruime ervaring opgedaan in het behandelen van gedragsproblemen, problemen in de emotieregulatie, angst en depressie. Binnen de behandelingen gebruik ik improvisatie, fysiek spel en rollenspel waarbij het ontdekken van eigen mogelijkheden centraal staat.
Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren in eigen tempo kunnen groeien en ontdekken wat hen past.

Ik ben werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag en ben bereikbaar op 06-18694369 of via mijn e-mailadres bente@mbpsychologie.nl

 

 

Mijn naam is Marjolein Wisse. Ik ben als orthopedagoog werkzaam op de locaties Geldermalsen en Tiel. Daarnaast kom ik geregeld op scholen voor het verzorgen van dyslexiebehandelingen. Naast leerproblemen als dyslexie en dyscalculie houd ik mij ook bezig met diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen. In mijn behandelingen maak ik gebruik van elementen uit de oplossinggerichte therapie, ACT en de cognitieve gedragstherapie. Graag werk ik samen met ouders om meer resultaat uit de behandelingen te halen.

Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en direct bereikbaar op 06 4806 4802 of via mijn e-mailadres marjolein@mbpsychologie.nl.

Deze website is gemaakt met de Websitemachine.nl