Werkwijze

 

Locatie

Oudergesprekken, onderzoeken en behandelingen vinden plaats bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie. U kunt kiezen voor de locaties Dodewaard, Geldermalsen, Tiel of Zaltbommel. Indien er bijzondere omstandigheden zijn waarom het beter is om ergens anders af te spreken, bijvoorbeeld thuis of op school, dan kan hier in onderling overleg voor worden gekozen. Dyslexiezorg kan op school verzorgd worden, mits er minimaal twee leerlingen van de betreffende school bij ons in behandeling zijn. 

Intake

De begeleiding van MB start altijd met een intakegesprek. De intake doet MB graag met beide ouders. Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen als zij dat zelf willen bij de intake aanwezig zijn. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen alleen naar het intakegesprek komen als zij dat willen. Het intakegesprek wordt meestal via beeldbellen vormgegeven. 

Onderzoek

Onderzoeken vinden bij voorkeur in de ochtend plaats. MB kan dan onderzoek doen onder de meest optimale omstandigheden. De omvang van het onderzoek is afhankelijk van de onderzoeksvraag en varieert van 1 tot 3 dagdelen. Belangrijk is dat uw kind de nacht voorafgaand aan het onderzoek goed heeft geslapen en uitgerust naar het onderzoek komt. 

Behandeling

Tijdens de behandeling gaat MB met de hulpvraag van u of uw kind aan de slag. Meestal spreken we één keer in de week of om de week af. Dit kan zowel onder schooltijd als na schooltijd. Bij de kindgesprekken is het belangrijk dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Daarom kiest MB ervoor om niet na elke afspraak terug te koppelen wat er is gebeurd of gedaan. Vanzelfsprekend mag uw kind zelf wel een terugkoppeling geven als hij of zij dat wil. Als er iets belangrijks is gebeurd of gezegd waarvan het belangrijk is dat u dat snel weet, dan neemt MB telefonisch contact met u op.

Oudergesprekken

Na afronding van het onderzoekstraject vindt er een adviesgesprek plaats. Tijdens de behandelfase houden wij afhankelijk van het type behandeling na 10 tot 20 behandelingen een voortgangsgesprek. Hierin bespreken wij hoe de behandeling verloopt, waar nog aandachtspunten liggen en hoe u uw kind het beste kunt begeleiden. Graag nodigen wij beide ouders voor de oudergesprekken uit. Ook is het mogelijk om ouderbegeleiding in te zetten. 

 

 

Maak je website met Websitemachine.nl