Vergoede zorg

Vergoede zorg

Geen contract met uw gemeente?

MB Kinder- en Jeugdpsychologie heeft voor 2020 contracten afgesloten met gemeenten in Bommelerwaard, Lekstroom en Rivierenland. Als u niet woonachtig bent in dit gebied, betekent dit niet automatisch dat u de dienstverlening van MB zelf moet betalen. U kunt namelijk een PGB aanvragen voor jeugdhulp binnen de Jeugd-GGZ.

Jeugdhulp door gemeenten

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt een PGB krijgen vanuit de Jeugdwet. PGB staat voor persoonsgebonden budget en is geld waarmee u zelf jeugdhulp voor uw kind kan inkopen. U kunt kiezen voor een PGB als uw kind jeugdhulp nodig heeft. Uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gemeente stelt dat vast. De gemeente betaalt het PGB.

Verwijsbrief

Wilt u gebruik maken van vergoede zorg bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie en MB heeft geen contract met uw gemeente? U heeft dan een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts, medisch specialist of van het sociaal wijkteam nodig met een vermoeden van een DSM-V stoornis. Bij voorkeur is deze verwijzing gericht aan MB Kinder- en Jeugdpsychologie. Het is van belang dat u deze verwijsbrief heeft voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Aanvragen PGB

Daarna kunt u bij uw gemeente een PGB aanvragen. U moet dan wel aangeven waarom u uw zorg voor uw kind zelf wilt inkopen. Reden kunnen bijvoorbeeld zijn het recht op vrije keuze van een behandelaar, het vertrouwen in de behandelaar of het gebrek aan een wachtlijst.

Meer informatie

Meer informatie over het PGB vanuit de Jeugdwet? Lees de brochure van de Rijksoverheid.

 

 

08-07-2015 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl