Tevredenheid 2023

Tevredenheid 2023

Alle klanten van MB Kinder- en Jeugdpsychologie krijgen na afloop van een onderzoekstraject en/of behandeltraject een vragenlijst toegestuurd om de dienstverlening te beoordelen. Ook in 2023 behaalt MB Kinder- en Jeugdpsychologie weer een hoge score bij de onderzoeken naar de klanttevredenheid. Wij zijn trots op de uitslagen en danken alle ouders en verzorgers die hun kind aan onze zorg hebben toevertrouwd. 

CQ-INDEX (DYSLEXIE)

MB Kinder- en Jeugdpsychologie is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het NKD maakt gebruik van de CQ-index Dyslexie. Ouders en verzorgers hebben zeer positieve ervaringen met onze dyslexiezorg. Zij waarderen na afronding van het onderzoek de behandelaar met een 8,5 en de praktijk met een 8,6. Na afronding van de behandeling waarderen zij de behandelaar met een 9,1 en de praktijk ook met een 9,0. Deze resultaten zijn gezien de geringe aantallen gebaseerd op de afgelopen vijf jaar. 

JEUGDTHERMOMETER (BGGZ)

MB Kinder- en Jeugdpsychologie maakt bij het meten van de klanttevredenheid binnen de Basis GGZ gebruik van de Jeugdthermometer van het Trimbos Instituut. Hieronder staat de klanttevredenheid 2023 weergegeven. 

02-01-2024 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl