Criteria dyslexiezorg

Criteria dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor vergoede dyslexiezorg het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0. Er wordt dan niet meer gesproken van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), maar van Ernstige Dyslexie (ED).

Het criterium voor ernst is in dit nieuwe protocol aangescherpt. Er moet altijd sprake zijn van ernstige leesproblemen. Er kan daarnaast ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar voor de criteria voor doorverwijzing is een ernstig leesprobleem een noodzakelijke voorwaarde. Verder is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (comorbiditeit) geen reden meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. 

Een leerling in het basisonderwijs komt voor doorverwijzing naar vergoede dyslexiezorg in aanmerking als:

criterium 1

 De scores uit het leerlingvolgsysteem op de 3 meetmomenten zijn:

criterium 2

De begeleiding op school voldeed op alle zorgniveaus aan kenmerken van effectief handelen.

comorbiditeit

Recente onderzoeken laten zien dat dyslexie kan voorkomen met andere ontwikkelingsstoornissen én dat gespecialiseerde dyslexiebehandeling ook bij comorbiditeit effectief kan zijn. In de doorverwijzing is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis geen reden meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. MB Kinder- en Jeugdpsychologie gaat bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de problematiek, de meest effectieve aanpak is. Het is aan MB Kinder- en Jeugdpsychologie om te bepalen of de dyslexiebehandeling bij een kind uitvoerbaar is en er dus een behandelindicatie Ernstige Dyslexie (ED) wordt afgegeven of dat een andere zorgroute de voorkeur heeft. 

Meer weten over de toelatingscriteria voor vergoede dyslexiezorg? Lees dan de informatiebrochure van Dyslexie Centraal. 

 

 

02-01-2024 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl