EMDR bij enkelvoudig en compex trauma

EMDR bij enkelvoudig en compex trauma

 

EMDR helpt kinderen en jongeren weer op weg als het niet lukt om zelfstandig een heftige gebeurtenis goed te verwerken. EMDR is effectief bij traumaverwerking en zorgt ervoor dat een trauma niet meer in de weg staat in het dagelijks leven. Dit kan in relatief korte tijd, zonder uitgebreide gesprekken.

Wanneer EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van kinderen en jongeren. Een groot deel van de kinderen en jongeren verwerkt deze gebeurtenissen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. EMDR is bedoeld voor de behandeling van kinderen en jongeren met traumagerelateerde angstklachten. EMDR kent steeds meer nieuwe toepassingsgebieden. Kinderen en jongeren met bijvoorbeeld faalangst of zelfbeeldproblematiek kunnen ook baat hebben bij EMDR. 

HOE gaat EMDR

De therapeut zal het kind of de jongere vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en tegelijkertijd een afleidende prikkel aanbieden. Vaak is dit het volgen van een lichtbalk met de ogen, maar ook andere afleidingen zoals het luisteren naar piepjes of het voelen van trillingen kunnen ingezet worden. Na elke afleidende prikkel wordt er even rust genomen. De therapeut zal het kind of de jongere vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. 

Hoe werkt EMDR

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met een afleidende prikkel ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het volgen van de afleidende prikkel, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt het kind of de jongere de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Informatiefolders

Folder EMDR voor kinderen
Folder EMDR voor jongeren

 

13-11-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl