Nieuw bij MB: vaktherapie

Nieuw bij MB: vaktherapie

In onze nieuwe spelkamer in Geldermalsen bieden wij vanaf 1 april 2021 binnen de Basis GGZ beeldende therapie en dramatherapie aan voor kinderen en jongeren met een psychische problemen. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, sombere gevoelens, gedragsproblemen, trauma en verliesverwerking.

Vaktherapie

Vaktherapie, voorheen creatieve therapie, is de overkoepelende naam voor niet-verbale therapieën. Hieronder vallen beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, danstherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. Bij niet-verbale therapie draait het om doen, voelen en ervaren. Dit is anders dan bij gesprekstherapie waarbij het gaat om denken, praten en verklaren.

In vaktherapie leert een kind of jongere door gerichte oefeningen en werkvormen zijn of haar gedrag te onderzoeken en gevoelens en gedachten daarbij vorm te geven. Door te ervaren wordt aan bewustwording gewerkt en kunnen nieuwe inzichten opgedaan worden. Hierdoor kunnen nieuwe mogelijkheden ontdekt worden en vaste patronen doorbroken worden.

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen, technieken en materialen. Een kind of jongere kan bijvoorbeeld tekenen, schilderen, werken met hout, klei of steen, of met digitale middelen. Bij beeldende therapie wordt vaak een concreet werkstuk gemaakt, waar je afstand van kan nemen of waar je naar kunt terugkijken. Dit proces van waarnemen en reflecteren biedt mogelijkheden tot het veranderen van ongewenst gedrag.

Dramatherapie

In dramatherapie wordt methodisch gewerkt met onder andere rollenspel, improvisatie, verhalen maken en psychodramatechnieken. Bij dramatherapie kan in een veilige spelomgeving geoefend worden met ander gedrag door middel van verschillende rollen. Je kunt onder andere leren gevoelens te herkennen en leren je op verschillende manieren te uiten, of grenzen aan te geven.

Doelen vaktherapie

Doelen waar met vaktherapie aan gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld:

Wanneer vaktherapie?

Vaktherapie is geschikt voor kinderen die nog te jong zijn om goed over situaties te praten, of voor jongeren waarbij gesproken communicatie niet makkelijk gaat. Maar het kan ook zo zijn dat een probleem te veelomvattend of te beladen is om er over te praten. Of wanneer binnen een behandeltraject gesprekstherapie niet voldoende helpend is. Een beeld of scène kan soms meer oproepen dan woorden.

Een kind of jongere hoeft niet ervaren of goed te zijn in de vorm van vaktherapie die hij of zij kiest. Zo hoef je bijvoorbeeld niet creatief te zijn om baat te kunnen hebben van beeldende therapie of podiumervaring te hebben voor dramatherapie.

Vaktherapie bij MB Kinder- en Jeugdpsychologie

Vaktherapie is één van vele behandelvormen die MB Kinder- en Jeugdpsychologie binnen de Basis GGZ kan aanbieden, zowel bij onderzoek als bij behandeling. Vaktherapie kan ook naast gesprekstherapie ingezet worden. Bij de pré-intake wordt door de regiebehandelaar bekeken of vaktherapie passend kan zijn bij de hulpvraag. De vaktherapeut maakt altijd deel uit van een multidisciplinair team dat bij een kind of jongere betrokken is.

Wilt u meer weten over beeldende therapie en/of dramatherapie, neem dan gerust contact met ons op.

Ook kunt u zich verder verdiepen in vaktherapie op de website van de NVBT of  de website van de NVDT of de website vaktherapie

 

01-04-2022 Deel
Deze website is gemaakt met Websitemachine.nl